28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Basın bildirisi aşağıya çıkarılmıştır.